I-REC

Bu beyan, belirtilen raporlama yılı boyunca ülkedeki tüketime karşı raporlanacak adı geçen yararlanıcı için yukarıda belirtilen I-REC'lerin güvenli ve benzersiz itfasının kanıtıdır. I-REC'ler, itfa sırasında bir lehtara atanır ve bundan sonra üçüncü bir tarafa devredilemez. Bu I-REC'lerin başka hiçbir kullanımı I-REC kapsamında geçerli değildir. Standart.

KEŞFET
SF Trade 2021 GHG Protocol Sera Gazı Envanter Rapor

2021 yılında kuruluş sınırları içinde salınan sera gazı emisyonlarının ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplanması.

KEŞFET
İşinizi genişletmek için yeni bir üretici mi arıyorsunuz?
İşinizi büyütmek ve dünyaya açılmak için bakış açınızı değiştirebilir ve uzmanlığımızdan öğrenebilirsiniz, ekibimiz hedeflerinize ulaşmak için bir sonraki adımı atmaya hazır.
Bize Ulaşın